Zaproszenie na Komisję Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie na Komisję Gospodarki Komunalnej

Przewodniczący Komisji  Gospodarki Komunalnej zaprasza na posiedzenie Komisji , które odbędzie się dnia  27 marca 2023 r. o godz. 8.00 Urzędzie Miejskim w Alwerni – sala 5.

 1. Przedstawienie wykazu dróg publicznych i wewnętrznych w Gminie Alwernia
 2. Analiza regulacji stanu prawnego dróg w Gminie Alwernia.
 3. Analiza możliwości wykonania i harmonogram zadań ze środków funduszu sołeckiego.
 1. Wydanie opinii do uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 2. Wydanie opinii do uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Poręba Żegoty.
 3. Wydanie opinii do uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Regulice.
 4. Wydanie opinii do uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Podłęże i Źródła.
 5. Wydanie opinii do uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023r.
 6. Wydanie opinii do uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej  dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni.
 7. Wydanie opinii do uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej  dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni .
 8. Wydanie opinii do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki  99 ha o pow. 0,74 ha obręb Grojec gmina Alwernia.
 9. Wydanie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 1275/1 o pow. 0,18 ha obręb Regulice gmina Alwernia.
 10. Wydanie opinii w sprawie  wykonania zadania polegającego na nasadzeniu i utrzymaniu zieleni na wyspach kanalizujących ruch, na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej: ul. Zbigniewa Gęsikowskiego i ul. Krakowskiej z ul. Marii Skłodowskiej-Curie w miejscowości Alwernia.
 11. Wydanie opinii w sprawie  Zmiany uchwały Nr XV/119/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Alwernia oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie.
 12. Wydanie opinii do innych projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza.
 13. Sprawy bieżące.

 

 

Wróć do listy aktualności