Zaproszenie na Komisję Oświaty

Zaproszenie na Komisję Oświaty

Przewodnicząca Komisji Oświaty uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 17 czerwca 2024 r. o godz.14.00 w Urzędzie Miejskim w Alwerni –sala 5.

 

Tematem posiedzenia Komisji będzie :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie planu pracy komisji na II półrocze 2024 r.
  3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Alwernia za 2023 r.
  4. Zaopiniowanie sprawozdania- Oceny zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023.
  5. Zaopiniowanie innych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
  6. Sprawy bieżące.

Wróć do listy aktualności