Zaproszenie na na V  Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej  w Alwerni

Zaproszenie na na V Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na V  Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 4 lipca  2024 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

 

Przedmiotem obrad V Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2024 r .
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodłach na zakup lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia.

Wróć do listy aktualności