Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu

Przewodniczący Komisji Budżetu uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 18 czerwca 2024r r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Alwerni –sala 5.

 

Tematem posiedzenia Komisji będzie :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wydanie opinii w sprawie raportu o stanie Gminy za 2023 r.
 3. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Alwernia wotum zaufania.
 1. Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2023 rok.
 2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Alwernia za rok 2023.
 3. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Alwernia za rok 2023.
 4. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2024 r.
 1. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
 3. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/64/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2017 roku zmienionej Uchwałą Nr VI/70/2021 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 1. Budżetowanie imprez kulturalno-integracyjnych.
 2. Zaopiniowanie innych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
 3. Sprawy bieżące.

Wróć do listy aktualności