Zaproszenie na posiedzenie Komisji  Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej

Przewodniczący Komisji  Gospodarki Komunalnej zaprasza na posiedzenie Komisji , które odbędzie się dnia 18 września 2023 r. o godz. 8.30  w Urzędzie Miejskim w Alwerni – sala 5.

  1. Informacja o trwających sprawach dotyczących regulacji stanu prawnego dróg gminnych

z podaniem istotnych problemów związanych z ich regulacją.

  1. Możliwości regulacji stanu prawnego dróg w oparciu o ustawę z 13 lipca 2023 roku Dziennik Ustaw nr 1722 „o szczególnych rozwiązaniem dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych”.
  2. Przedstawienie stanu prawnego dotyczącego własności działek na których zlokalizowane są ujęcia wody pitnej dla Gminy Alwernia oraz zbiorniki wyrównawcze.
  3. Informacja na temat warunków utworzenia nowych dróg dojazdowych do terenów budowlanych,  problematyka utworzenia drogi w Nieporazie na terenach kolejowych.
  4. Informacja dotycząca odbioru azbestu od mieszańców Gminy Alwernia w 2023 roku .
  5. Przydomowe oczyszczalnie – wykorzystanie kwoty za 2023 rok oraz ilość oczekujących na środki.
  6. Omówienie funkcjonowania, utrzymania i obsługi placu targowego dla rolników
  1. Wydanie opinii do innych projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza.
  2. Sprawy bieżące.

 

Wróć do listy aktualności