Zaproszenie na posiedzenie Komisji Komunalnej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Komunalnej

Przewodniczący Komisji  Gospodarki Komunalnej zaprasza na posiedzenie Komisji Komunalnej, które odbędzie się dnia  23 stycznia  2023 r. o godz. 9.00 Urzędzie Miejskim w Alwerni – sala 5.

 1. Zasady zimowego utrzymania dróg, chodników i parkingów w 2023 roku wraz z wykazem rodzajowym i kategorii standardu odśnieżania dla poszczególnych miejscowości Gminy Alwernia, analiza potrzeb utrzymania zimowego nowych obszarów.
 2. Informacja na temat zaawansowania prac związanych z budową nowej oczyszczalni ścieków

i rozbudową kanalizacji.

 1. Informacja o zaawansowaniu prac związanych z modernizacją sieci wodociągowej w Gminie Alwernia.
 2. Informacja Burmistrza Gminy Alwernia na temat wniosków złożonych przez Gminę do funduszy zewnętrznych i programów operacyjnych z ostatnich 3 miesięcy oraz planowanych do złożenia w najbliższym okresie.
 3. Dyskusja nad planem pracy Komisji Komunalnej na 2023 rok.
 4. Wydanie opinii do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K”.
 5. Wydanie opinii do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/108/2020 Rady Miejskiej

w Alwerni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na obsługę powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Trzebinia oraz na linii Grojec-Chrzanów.

 1. Wydanie opinii do uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Podłęże i Źródła.
 2. Wydanie opinii do uchwały w sprawie określenia zasad korzystania i wynajmowania lokali użytkowych będących w trwałym zarządzie szkół podstawowych, przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Alwernia oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu za te lokale.
 3. Wydanie opinii do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na cele reklamowe powierzchni 6 m2 na nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 481/7 ha o pow. 0,03 ha obręb Brodła gmina Alwernia.
 4. Wydanie opinii do innych projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza.
 5. Sprawy bieżące.

Wróć do listy aktualności