Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 12 czerwca 2024r.o godz.14.00 w UM w Alwerni -sala nr 5 .

Tematem posiedzenia Komisji będzie :

 

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Alwernia oraz  z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacji.
  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
  3. Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2023 rok.
  4. Sporządzenie wniosku absolutoryjnego.
  5. Sprawy bieżące.

Wróć do listy aktualności