Zaproszenie na V Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Zaproszenie na V Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na V Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu  27 kwietnia 2023 roku o godzinie 12 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad V Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę.
 6. Wystąpienia przybyłych gości.
 7. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z IV Sesji Rady Miejskiej.
 8. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej
 9. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu na utrzymanie i eksploatację przeprawy promowej „Drogowiec” kursującej przez rzekę Wisłę w m. Spytkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1774 K Spytkowice-Poręba Żegoty – pomoc finansowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Gminy Alwernia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Alwerni.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Alwernia.
 1. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 4. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 5. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

 

Wróć do listy aktualności