Zaproszenie na VII Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Zaproszenie na VII Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na VII Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu  25 maja  2023 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z V Sesji Rady Miejskiej.
 7. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z VI Sesji Rady Miejskiej.
 8. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej.
 9. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
 10. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Stowarzyszenia dla Edukacji "MOST" w Kwaczale.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu na zakup 15 sztuk hełmów dla strażaków – ratowników.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p. n. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/120/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2022 r. oraz uchylenia uchwały Nr V/44/2023 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2023 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Alwernia.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania : „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 – Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia”.
 2. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 5. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 6. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

Wróć do listy aktualności