Zaproszenie na XI Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Zaproszenie na XI Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na XI Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 28 września  2023 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z X Sesji Rady Miejskiej.
 1. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/80/2023 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 sierpnia 2023 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 3. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 6. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 7. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

Wróć do listy aktualności