Zaproszenie na XIII Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na XIII Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 26 października 2023 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z XI Sesji Rady Miejskiej.
 1. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z XII Sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej 1035K (ul. Krzeszowicka) w km od 0 +767,00 do km 1+467,00w miejscowości Brodła, Powiat Chrzanowski”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Alwernia .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2024-2027.
 3. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 6. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 7. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

Wróć do listy aktualności