Zgłaszanie szkód łowieckich na terenie gminy Alwernia

Zgłaszanie szkód łowieckich na terenie gminy Alwernia

Uzyskanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki,  jelenie i sarny należy rozpocząć od złożenia wniosku o szacowanie szkód. Wniosek o szacowanie szkód należy złożyć do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Zgłoszenie szkody winno być dokonane w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody lub powzięcia o niej wiedzy.

DOKUMENTY I INFORMACJE DO POBRANIA:

Informacja na temat odszkodowania

Zgłoszenie szkody wzór

Wróć do listy aktualności