Referat Komunalny i Ochrony Środowiska


Kierownik - Lidia Ryszka I piętro, pokój nr 106 numer wewnętrzny 106

Ewelina Nikiel
I piętro, pokój nr 101 numer wewnętrzny 101
Ewelina Perz III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 312