HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W ROKU 2023

Przypominamy, że kosze i odpady segregowane muszą być wystawiane najpóźniej do godziny 7.00 w dniu odbioru. Kosze na odpady zmieszane powinny być oznaczone adresem nieruchomości, z której pochodzą odpady komunalne.

Wywóz odpadów komunalnych z trudnych dojazdów