HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W ROKU 2022

Szanowni Mieszkańcy,
Przypominamy, że kosze i odpady segregowane muszą być wystawiane najpóźniej do godziny 7.00 w dniu odbioru.
Kosze na odpady zmieszane powinny być oznaczone adresem nieruchomości, z której pochodzą odpady komunalne.