Gmina Alwernia bezpośrednio graniczy z aglomeracjami: Chrzanów i Trzebinia

Odległość i przybliżony czas przejazdu:

Kraków (centrum) – 30 km (40 min)
Katowice (centrum) – 50 km ( 50 min)
Lotnisko Kraków-Balice – 20 km (20 min)
Lotnisko Katowice Pyrzowice – 60 km (60 min)

Droga krajowa 780 Kraków – Chełmek –  przebiega przez centralną część gminy

Autostrada A4 – przebiega przez północną część gminy (zjazdy w Nieporaz – węzeł Rudno)

Rzeka Wisła -południowa część gminy – kursuje prom: Podłęże-Spytkowice od 01 lipca 2022 roku NIE CZYNNY - KONSERWACJA