Pogotowie Ratunkowe

ZAGROŻENIE ŻYCIA – W RAZIE WYPADKU, URAZU, PORODU, NAGŁEGO ZACHOROWANIA
LUB NAGŁEGO POGORSZENIA STANU ZDROWIA POWODUJĄCEGO ZAGROŻENIE ZDROWIA
LUB ŻYCIA NALEŻY WEZWAĆ ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

  • Pogotowie Ratunkowe: 999
  • Telefon alarmowy: 112
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy w Chrzanowie: 32 624 70 08

Link do pobrania:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie