Referat Oświaty

Kierownik - Joanna Mzyk
III piętro, pokój nr 315 numer wewnętrzny 323

Inspektor ds. oświaty- Magdalena Nadgórska III piętro, pokój nr 314 numer wewnętrzny 322
Inspektor ds. oświaty - Magdalena Radwan
III piętro, pokój nr 314 numer wewnętrzny 321