Referat Oświaty

Kierownik - Joanna Mzyk
III piętro, pokój nr 315 numer wewnętrzny 323

Inspektor - Magdalena Nadgórska III piętro, pokój nr 314 numer wewnętrzny 322
Inspektor - Magdalena Radwan
III piętro, pokój nr 314 numer wewnętrzny 321