III piętro, pokój nr 314 tel. 12 283 11 15 w. 322

Osoba odpowiedzialna:  Inspektor ds. oświaty Magdalena Nadgórska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 198w r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), Uchwała Nr XVIII/123/2008 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Procedura postępowania:

Terminy składania wniosków : do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

Wnioski rozpoznawane według kolejności złożenia, raz na kwartał.

Zasiłek może być przyznany uprawnionemu nauczycielowi jeden raz w ciągu dwóch lat kalendarzowych.

Wymagane dokumenty:

    Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego

    Opinia lekarza o stanie zdrowia wnioskodawcy lub zaświadczenie

    Opinia i poparcie podania przez dyrektora placówki

    Załączniki do wniosku potwierdzające koszty związane z leczeniem

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7

Biuro Obsługi Klienta – I p

Termin załatwiania sprawy: Przyznanie zasiłku pieniężnego raz na kwartał

Dokumenty do pobrania:

Wniosek świadczenia zdrowotne dla nauczycieli