Małopolskie tężnie solankowe

Gmina Alwernia otrzymała dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie tężnie solankowe.

Budowa ogólnodostępnej i nieodpłatnej tężni solankowej  spełnia rolę prozdrowotnej strefy aktywności dla mieszkańców Gminy. Tężnia ta stanęła nieopodal Budynku Urzędu Miasta w Alwerni.

PROJEKT WSPŁÓFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Koszty pokryte z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego: 146 069,00 zł

Koszty pokryte z wkładu gminy w tym środki finansowe własne gminy: 105 061,40 zł

Suma zadania: 251 130,40 zł