Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Kierownik - Anna Słodka III piętro, pokój nr 313 numer wewnętrzny 320

Inspektor - Roman Łatak III piętro, pokój nr 308 numer wewnętrzny 314
Inspektor - Joanna Jarczyk
III piętro, pokój nr 309 numer wewnętrzny 316
Pomoc administracyjna - Łukasz Bartosik III piętro, pokój nr 309 numer wewnętrzny 315