Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości:
III piętro, pokój nr 313, tel. 12 283 11 15 w. 320

Kierownik Referatu: Anna Słodka

Osoba odpowiedzialna: Joanna Jarczyk III piętro, p. 309, tel. 12 283 11 15 wew. 316

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek określający okres/cel dzierżawy.
2. Załączniki do wniosku:
• kserokopię mapy ewidencyjnej/ zasadniczej terenu wnioskowanego do wydzierżawienia

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro – Dziennik Podawczy.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, około 1 miesiąca.

Podstawa prawna:
Uchwały Rady Miejskiej, Kodeks cywilny.

Tryb odwoławczy: Brak

Uwagi i dodatkowe informacje:
W przypadku przedłużenia umowy należy min. 3 miesiące przed jej wygaśnięciem złożyć pisemny wniosek o jej
przedłużenie. W przypadku rezygnacji potwierdzić pisemnie odmowę dalszej dzierżawy.