Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości:
III piętro, pokój nr 313, tel. 12 283 11 15 w. 320

Kierownik Referatu: Anna Słodka

Osoba odpowiedzialna: Joanna Jarczyk III piętro, p. 309, tel. 12 283 11 15 wew. 316

Wymagane dokumenty:
Wniosek.

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro – Dziennik Podawczy.

Termin załatwienia sprawy:
Sprzedaż nieruchomości gruntowej następuje do 30 dni od daty wygrania przetargu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
Do 7 dni od dnia przetargu

Uwagi i dodatkowe informacje:
Brak.