Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości:
III piętro, pokój nr 313, tel. 12 283 11 15 w. 320

Kierownik Referatu: Anna Słodka

Osoba odpowiedzialna: Anna Słodka III piętro, p. 313, tel. 12 283 11 15 wew. 320

Wymagane dokumenty:
Wniosek określający numer działki, obręb.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu:
- do 5 stron wypisu – opłata skarbowa 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł
- jedna strona wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego formatu A4 – 20 zł,
  każda następna A4 -20 zł.

Opłatę skarbową za wydanie wypisu/wyrysu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Alwerni.
Konto: BS Chrzanów O/Alwernia 51 84440008 0040 0400 0013 0054

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro – Dziennik Podawczy.

Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Wypis i wyrys można odebrać osobiście w Referacie Geodezji, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.
Wypis i wyrys może zostać przesłany pocztą na życzenie wnioskodawcy.

Dokumenty do pobrania: