Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości:
III piętro, pokój nr 313, tel. 12 283 11 15 w. 320

Kierownik Referatu: Anna Słodka

Osoba odpowiedzialna: Anna Słodka III piętro, p. 313, tel. 12 283 11 15 wew. 320

Opis:
Zaświadczenie wydaje się przed zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Wydawane jest wyłącznie w sytuacji, gdy teren, na którym projektowana jest zmiana sposobu użytkowania ,
objęty  jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Opłatę skarbową za wydanie wypisu/wyrysu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Alwerni.
Konto: BS Chrzanów O/Alwernia 51 84440008 0040 0400 0013 0054

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro – Dziennik Podawczy.

Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni.

Podstawa prawna:
1. art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Zaświadczenie można odebrać osobiście w Referacie Geodezji, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Zaświadczenie może zostać przesłane pocztą na życzenie wnioskodawcy.

Dokumenty do pobrania: