Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości:
III piętro, pokój nr 313, tel. 12 283 11 15 w. 320

Kierownik Referatu: Anna Słodka

Osoba odpowiedzialna: Roman Łatak III piętro, p. 308, tel. 12 283 11 15 wew. 314

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Opłatę skarbową za wydanie wypisu/wyrysu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Alwerni.
Konto: BS Chrzanów O/Alwernia 51 84440008 0040 0400 0013 0054

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro – Dziennik Podawczy.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Brak.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Brak.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku