Referat Inwestycji i Rozwoju

Kierownik - Ilona Antończyk-Kępa III piętro, pokój nr 300 numer wewnętrzny 302

Osoba odpowiedzialna: Beata Janarek III piętro, pokój nr 316 numer wewnętrzny 300

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915)

Wymagane dokumenty:

Wniosek i plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem planowanej trasy

Załączniki do pobrania:

Wniosek o korzystanie z przystanków autobusowych