W 2018 r. Gmina Alwernia otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na latach 2014-2020 RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 – Gospodarka odpadami-spr. Projekt realizowany był w latach 2018 – 2021.

Zgodnie z protokołem z dnia 23.07.2018 r. przetarg na odbiór i utylizacje wyrobów azbestowych z gminy Alwernia wygrała Firma Remontowo-Budowlana RAGAR.

16.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W 2018 r. zostało wywiezione 138,21 Mg od 53 mieszkańców gminy za kwotę 38 212,30 zł.

W 2019 r. zostało wywiezione 163 Mg od 69 mieszkańców gminy za kwotę 51 443,18 zł. w 2020 r. zostało wywiezione 119 Mg od 48 mieszkańców gminy za kwotę 44 364,61 zł.

W 2021 r. zostało wywiezione 77,69 Mg od 32 mieszkańców gminy za kwotę 28 276,05 zł.

Łącznie przez cały program zostało wywiezione 498,82 Mg od 202 osób za łączną kwotę 162 296,14 zł.