Gmina Alwernia  otrzymała   dofinansowanie  zadań ze środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem  z produkcji gruntów rolnych  na realizację zadania pn ,,Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolnych  w ciągu działki 83/2 w Porębie Żegoty -Gmina Alwernia.