INFORMACJA O STAWKACH PODATKÓW 2022 ROKU


Obowiązujące Stawki Podatku od Nieruchomości
Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni Nr X/91/2021 z dnia 30 września 2021 roku

Obowiązujące Stawki Podatku od Środków Transportowych 
Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni Nr XII /113/2019 z dnia 29 października 2019 roku

 Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2022 roku:

  • od gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przelicz. gruntu – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 153,70 zł,
  • od pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego gruntu – równowartość pieniężną 5 q żyta – 307,40 zł.

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2022 roku:

  • od gruntów leśnych od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna wynosi 46,6973 zł.

POZOSTAŁE AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W 2022 ROKU

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości