INFORMACJA O STAWKACH PODATKÓW 2023 ROKU


Obowiązujące Stawki Podatku od Nieruchomości
Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni Nr XI /83/2022 z dnia 27 października 2022 roku

Obowiązujące Stawki Podatku od Środków Transportowych 
Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni Nr XI /84/2022 z dnia 27 października 2022 roku

 Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2023 roku:

  • od gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przelicz. gruntu – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 185,125 zł,
  • od pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego gruntu – równowartość pieniężną 5 q żyta – 370,25 zł.

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2023 roku:

  • od gruntów leśnych od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna wynosi 71,0996 zł.

POZOSTAŁE AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W 2023 ROKU

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości