INFORMACJA O STAWKACH PODATKÓW 2024 ROKU

 

Obowiązujące Stawki Podatku od Nieruchomości
Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni Nr XIII /95/2023 z dnia 26 października 2023 roku

Obowiązujące Stawki Podatku od Środków Transportowych
Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni Nr XIII /96/2023 z dnia 26 października 2023 roku

 Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2024 roku:

  • od gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przelicz. gruntu – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 224,075 zł,
  • od pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego gruntu – równowartość pieniężną 5 q żyta – 448,15 zł.

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2024 roku:

  • od gruntów leśnych od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna wynosi 72,0346 zł.

POZOSTAŁE AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W 2024 ROKU

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości