INFORMACJA O STAWKACH PODATKÓW 2020 ROKU

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2020 roku:

  • od gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przelicz. gruntu – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 146,15 zł,
  • od pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego gruntu – równowartość pieniężną 5 q żyta – 292,30 zł.

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2020 roku:

  • od gruntów leśnych od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna wynosi 42,7328 zł.

POZOSTAŁE AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W 2020 ROKU

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni Nr XII/114/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni Nr XII /113/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy De Minimis
dla przedsiębiorców, którzy zrealizowali nową inwestycję, przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej
i utworzyli nowe miejsca pracy.