Referat podatków i opłat:
Osoba odpowiedzialna:Elżbieta Hajduk

II piętro, pokój nr 210, tel.12 283 11 15 w. 213

Podstawa prawna: Art. 306 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. ewidencji podatkowej /wniosek zależy od rodzaju zaświadczenia jakiego podatnik chce uzyskać /

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7 – Biuro Obsługi Klienta I p.

Termin załatwiania sprawy: Do 7 dni

Opłaty: Za zaświadczenie – 17 zł.

Tryb odwoławczy: Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie – ul. Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia – do Opieki Społecznej
Wniosek o wydanie zaświadczenia – ogólny