Referat Podatków i Opłat:

Osoba odpowiedzialna: Agata Fryc-Pulchny

II piętro, pokój nr 209, tel. 12 283 11 15 w. 211

Podstawa prawna: Art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.) art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  1. Umowa kupna – sprzedaży
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu
  3. Wypełniony formularz “deklaracji na podatek od środków transportowych – DT-1

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7 – Biuro Obsługi Klienta I p.

Termin załatwiania sprawy: Do 60 dni.

Opłaty: Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1; załącznik do deklaracji: DT-1/A,

    druki aktywne: “DT-1”; “DT-1/A”.