Referat Podatków i Opłat:

Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Hajduk

II piętro, pokój nr 210, tel. 12 283 11 15 w. 213

Podstawa prawna: Art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r.  poz. 1170 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz 333 z późn. zm), ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 888 z późn. zm.), art.21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z póż zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Akt notarialny lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa dzierżawy.
  2. Wypełniony formularz:  IN-1, IR-1 lub IL-1 wraz z załącznikami.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7 – Biuro Obsługi Klienta I p.

Termin załatwiania sprawy: Do 60 dni

Opłaty: Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie- ul. Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Dokumenty do pobrania:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: IN-1; załączniki do informacji: ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3,

    druki aktywne: “IN-1”; “ZIN-1”; “ZIN-2”; “ZIN-3”.

Informacja o gruntach: IR-1; załączniki do informacji: ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3,

     druki aktywne: “IR-1”; “ZIR-1”; “ZIR-2”; “ZIR-3”.

Informacja o lasach: IL-1; załączniki do informacji: ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3,

   druki aktywne: “IL-1”; “ZIL-1”; “ZIL-2”, “ZIL-3”.