Referat Podatków i Opłat:

Osoba odpowiedzialna: Kierownik - Wioletta Szymeczko

II piętro, pokój nr 213, tel. 12 283 11 15 w. 216

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r.  poz. 1170 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity  Dz.U. z 2020r. poz 333 z późn. zm), ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 888 z późn. zm.), art.21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r.  poz. 1540 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Akt Notarialny lub umowa kupna – sprzedaży lub umowa dzierżawy
  2. Wypełniony formularz „deklaracji na podatek od nieruchomości”, „podatek rolny”, „podatek leśny/ deklaracja zależy od rodzaju zgłaszanego przedmiotu opodatkowania /

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7 – Biuro Obsługi Klienta I p.

Termin załatwiania sprawy: Do 60 dni

Opłaty: Nie pobiera się

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie – ul.Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja na podatek od nieruchomości: DN-1; załączniki do deklaracji: ZDN-1, ZDN-2,

          druki aktywne: “DN-1”; “ZDN-1”; “ZDN-2”.

Deklaracja na podatek rolny: DR-1; załączniki do deklaracji: ZDR-1, ZDR-2,

          druki aktywne: “DR-1”; “ZDR-1”; “ZDR-2”.

Deklaracja na podatek leśny: DL-1; załączniki do deklaracji: ZDL-1, ZDL-2,

         druki aktywne: “DL-1”; “ZDL-1”; “ZDL-2″.