Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i sportu:
III piętro, pokój nr 304, tel. 12 283 11 15 w. 307

Kierownik Referatu: Joanna Idzik

Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Wojtusiak III piętro, p. 306, tel. 12 283 11 15 wew. 310

Procedura postępowania:
– składanie wniosków do 30 września każdego roku ,
– rozpatrzenie ofert,
– złożenie aktualizacji wniosku z uwzględnieniem przyznanej kwoty,
– podpisanie umowy,
– rozliczenie wykonania umowy do 31 stycznia .

Wymagane dokumenty:

  • wypis z KRS / wypis z ewidencji klubów sportowych
  • statut

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro – Dziennik Podawczy.

Opłaty: Brak

Tryb odwoławczy: Brak

Podstawa prawna:
Uchwala z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych Gminy Alwernia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.