Mamy to! Trzy nowe ścieżki do spacerów z kijkami nordic walking o łącznej długości 30 kilometrów prowadzące przez najpiękniejsze zakątki Gminy Alwernia już oficjalnie są otwarte. Przypominamy, że zadanie jest realizowane  w ramach: „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" . Współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt został zrealizowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”.

Nowe trasy do spacerów w kijkami już prawie są gotowe! Właśnie zostały zamontowane tablice związane z projektem realizowanym przez Gminę Alwernia " Nordic Walking Park Gminy Alwernia". Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę października.

Przypominamy, że zadanie jest realizowane  w ramach: „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" . Współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dobra wiadomość dla osób, które uwielbiają spacery z kijkami nordic walking. Przez naszą gminę przebiegną trzy nowe trasy. Gmina Alwernia wraz z Lokalną Grupą  Działania “Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie, otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dofinansowanie do projektu o nazwie „Nordic Walking Park Gminy Alwernia”. Umowa na wykonanie tego zadania została podpisana 9 czerwca 2022 r.

Trasy będą miały nadany Certyfikat Tras Polskiej Federacji Nordic Walking.

Łączna ich długość to 30 km tras.

Park będzie miejscem spędzenia wolnego czasu, oraz poprawienia kondycji fizycznej.

Zadanie będzie realizowane  w ramach: „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" . Współfinansowana

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Gmina Alwernia wraz z  Lokalną Grupą Działania "Partnerstwo na Jurze" w Chrzanowie, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, projekt o nazwie "Nordic Walking Park Gminy Alwernia". Projekt zakłada  stworzenie ogólnodostępnego Parku Nordic Walking dla mieszkańców oraz turystów,  w ramach którego mają zostać wytyczone,  zaprojektowane  i oznakowane 3 trasy "Nordic Walking Park Gminy Alwernia".
Trasy będą miały nadany Certyfikat Tras Polskiej Federacji Nordic Walking.
Łączna ich długość to 30 km tras o różnym stopniu trudności i o różnej długości.
Park będzie miejscem spędzenia wolnego czasu, oraz poprawienia kondycji fizycznej.
Jednocześnie projekt wpisuje się w realizację przez Gminę Alwernia polityki rozwoju oferty turystycznej i rekreacyjnej na jej obszarze.
 • Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i sportu

  Kierownik - Joanna Idzik
  III piętro, pokój nr 304 numer wewnętrzny 307

  Inspektor - Magdalena Balicka
  III piętro, pokój nr 305numer wewnętrzny 308
  Inspektor- Paulina Czak III piętro, pokój nr 306 numer wewnętrzny 309
  Pomoc administracyjna - Wiktoria Wojtusiak III piętro, pokój nr 306 numer wewnętrzny 309