Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i sportu:
III piętro, pokój nr 304, tel. 12 283 11 15 w. 307

Kierownik Referatu:

Osoba odpowiedzialna: Paulina Czak III piętro, p. 306, tel. 12 283 11 15 wew. 310

Patronat Burmistrza Gminy Alwernia, jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy oraz budowania tożsamości lokalnej. Patronat może być sprawowany nad przedsięwzięciami z różnych dziedzin, takich jak wydarzenia i projekty kulturalne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne, biznesowe, społeczne itp. oraz o różnym zasięgu geograficznym.

Termin składania wniosku:
Wniosek składamy terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro – Dziennik Podawczy.
Wersja elektroniczna na adres e-mail: biuropromocji@alwernia.pl.

Termin załatwienia sprawy:
W terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem powinien złożyć  zgodnie sprawozdanie z przebiegu i realizacji przedsięwzięcia wraz z fakturą/rachunkiem.

Tryb odwoławczy: Brak

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 0050.90.2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania i sprawowania patronatu
Burmistrza Gminy Alwernia
.