Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Inspektor - Monika Dubiel II piętro, pokój nr 207 numer wewnętrzny 209