Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Inspektor - Maciej Herbik II piętro, pokój nr 207 numer wewnętrzny 209