Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2022 r.
informujemy że w powiecie chrzanowskim termin kwalifikacji
wyznaczono między 14 marca, a 26 kwietnia.
O jedną z trzech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej będą się starać mieszkańcy gmin:
Chrzanów, Alwernia, Babice, Libiąż oraz Trzebinia.
Powiatowa Komisja Lekarska będzie działać tradycyjnie przy ul. Balińskiej w Chrzanowie.

Kwalifikacja wojskowa polega na:

  • założeniu ewidencji wojskowej
  • ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej
  • wydaniu książeczki wojskowej.

W trakcie lub po kwalifikacji wojskowej ochotniczo można zgłosić chęć przyjęcia do służby w ramach kampanii
„Zostań żołnierzem RP”.

Kogo dotyczy obowiązek kwalifikacji wojskowej?

  1. mężczyzn urodzonych w 2003 r.
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  3. osoby urodzone w latach 2001-2002, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
  4. kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje znajdują się w na stronie internetowej WKU Oświęcim