Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Marzena Bober I piętro, pokój nr 103 numer wewnętrzny 104

Ewidencja działalności gospodarczej i alkohol    
Z-ca Kierownik - Angelina Smoła I piętro, pokój nr 103 numer wewnętrzny 103

Ewidencja ludności
Małgorzata Pierzynka I piętro, pokój nr 102 numer wewnętrzny 102