Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Procedura:

Osoba, która po ślubie zmieniła swoje nazwisko, następnie rozwiodła się, może złożyć oświadczenie w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, że chce powrócić do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie można złożyć przed kierownikiem w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek.

Dokument tożsamości, osoby składającej oświadczenie do wglądu (dowód osobisty lub paszport).

Opłaty:
Opłatę skarbową  w wysokości 11 zł wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w chwili złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku