Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 104

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Bober

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Z 2015 r. poz. 475).

Podmiot uprawniony do wystąpienia o załatwienie sprawy:

Osoby, które zamieszkują na stałe na terenie Gminy Alwernia i w danym roku kalendarzowym obchodzą Jubileusz Złotych Godów

Wymagana dokumenty:

– dowód osobisty męża i żony

Opłaty:
Brak

Forma załatwienia sprawy:
Uroczystość wręczenia medali

Termin załatwienia sprawy:

Medale zostają wręczone w ciągu 6 miesięcy od daty ich przyznania przez Prezydenta RP

Tryb odwoławczy:
Brak

Inne informacje:

Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia musi być dokonane osobiście przez jubilatów.  
W Gminie Alwernia uroczystość wręczania medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbywa się raz w roku

Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku