Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

Inspektor - Paweł Dudek II piętro, pokój nr 208 numer wewnętrzny 210