PROJEKT PARASOLOWY OZE

 

 

Aby przystąpić do projektu należy:
1. Wydrukować i uzupełnić ankietę informacyjną dostępną na stronie internetowej, a następnie złożyć podpisaną ankietę w Urzędzie Miejskim w Alwerni.
2. Podpisać umowę na wykonanie inspekcji technicznej.

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wykonanie terenowej inspekcji przez DOEKO Group. Po wykonaniu terenowej inspekcji technicznej otrzymają Państwo raport zawierający m. in. oszacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną/cieplną, wytyczne dotyczące montażu instalacji, dobór optymalnej mocy instalacji, prognozę wyprodukowanej ilości energii oraz weryfikację możliwej do zainstalowania mocy źródła OZE.

 

 

Wzór umowy

Ankieta Informacyjna

Prezentacja Projektu Parasolowy