Referat Komunalny i Ochrony Środowiska

Osoba odpowiedzialna: Kierownik - Lidia Ryszka

Danuta Witecka III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 311
Ewelina Perz III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 312
Ewelina Kędzierska III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 313

Załącznik do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do złożonego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew