NUMERY KONT BANKOWYCH DO WPŁAT:

Numer konta bankowego:

Bank: BS Chrzanów O/Alwernia

Kod SWIFT: POLUPLPR

Dochody (dotyczy także opłaty skarbowej):
51 84440008 0040 0400 0013 0054

Wadia, zabezpieczenia wykonania umów:
40 8444 0008 0040 0400 0013 0058

Opłaty za udostępnienie danych osobowych (na wniosek):
24 8444 0008 0040 0400 0013 0055

Po Znaj Nas!
Gmina Alwernia ZAPRASZAMY