"Program Czyste powietrze"

"Program Czyste powietrze"

Informacja o zrealizowaniu zadania współfinansowanego ze środków WFOŚ i NFOŚ w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

Referat Komunalny i Ochrony Środowiska


Kierownik - Lidia Ryszka I piętro, pokój nr 106 numer wewnętrzny 106

Ewelina Nikiel I piętro, pokój nr 101 numer wewnętrzny 101
Ewelina Perz I piętro, pokój nr 101 A numer wewnętrzny 312
Karolina Kozub, pokój nr 101 A numer wewnętrzny 311
Renata Kępa I piętro, pokój nr 101 A numer wewnętrzny 311
Ewelina Kędzierska I piętro, pokój nr 101 B numer wewnętrzny 313
Jolanta Buczek I piętro, pokój nr 101 B numer wewnętrzny 313