"Program Czyste powietrze"

"Program Czyste powietrze"

Referat Komunalny i Ochrony Środowiska


Kierownik - Lidia Ryszka I piętro, pokój nr 106 numer wewnętrzny 106

Ewelina Nikiel
I piętro, pokój nr 101 numer wewnętrzny 101
Danuta Witecka
III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 311
Ewelina Perz III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 312
Ewelina Kędzierska III piętro, pokój nr 307 numer wewnętrzny 313